You are here

Zoekresultaten voor "Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)"

Werken op hoogte – samenvatting

Werken op hoogte – samenvatting
2020

Werken op hoogte is een risicovolle activiteit. Vallen van hoogte verdient serieuze aandacht. Het kan ernstig letsel of zelfs de dood tot gevolg hebben. Werkgevers en aannemers zijn verplicht om zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en...

Film bekijkenAfleveringen bekijken

Napo in ... een stoffige werkplaats

Napo in ... een stoffige werkplaats
2018

Stof vormt in twee verschillende maar significante aspecten een potentieel probleem op de werkplaats: ademhalingsmoeilijkheden en stofexplosies. De schadelijke effecten van stof kunnen variëren van huidirritatie tot longkanker. Dit is afhankelijk...

Film bekijkenAfleveringen bekijken

Pages