Overslaan en naar de inhoud gaan

Napo's films

Napo's films

"De beste manier om Napo te gebruiken is als Napo te denken"

De tekenfilmreeks van Napo wordt gemaakt met computeranimatietechnieken. In de reeks verschijnen karakters op de werkvloer die met veiligheidsthema's worden geconfronteerd.

Het hoofdpersonage Napo en zijn partners uiten zich in een woordloze taal. Hun verhalen hebben een educatieve waarde. Zij roepen vragen op en wakkeren het debat over specifieke aspecten van veiligheid op de werkvloer aan. Soms reiken ze concrete oplossingen aan of sturen ze daar op aan.

Het is deze mengeling van educatie, culturele neutraliteit en humor in tekenfilmstijl die de identiteit van de Napo-filmpjes bepaalt. Napo is een sympathiek, maar onoplettend personage. Door de universele taal zijn de Napo-filmpjes voor iedereen geschikt. Elke scène staat los van de andere en kan als één film of individueel worden gebruikt.

Omdat Napo een tekenfilmpersonage is, kan hij gebieden verkennen die niet mogelijk zouden zijn in dramafilms of documentaires. Hij is onverwoestbaar en onvermoeibaar, in tegenstelling tot de werknemers die we willen beschermen.

Deze animatie illustreert het risico van brand en explosies op de werkplek en de maatregelen die kunnen worden genomen om de risico's te beperken. Een belangrijk beginsel bij het beheren van het…

Klimaatverandering is hoger op de politieke en maatschappelijke agenda komen te staan. De nieuwe film van Napo is bedoeld om werkenden bewust te maken van de gevolgen van klimaatverandering voor de…

De eerste film in de Napo-reeks geeft een inleiding over gezondheids- en veiligheidssignalering en -symbolen op de werkvloer. De film is een nuttige gids voor nieuwe werknemers en een waardevolle…

Het voorkomen van kanker door werk heeft een hoge prioriteit in het EU Strategisch kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2021-2027. Deze Napo film is erop gericht om het bewustzijn te…