You are here

Back to Films

Napo in "weg met de herrie!"

Duizenden werknemers hebben te maken met geluidsoverlast op het werk. De film toont de belangrijkste oorzaken van gehoorschade en legt de nadruk op geluidsbeperking aan de bron, preventieve maatregelen en het dragen van passende gehoorbescherming. De film is geschikt voor alle sectoren en werknemerniveaus, maar vooral voor jonge mensen in opleiding of met weinig werkervaring.

Napo in weg met de herrie!
Onherstelbaar
Niet zien aankomen
Herrie op kantoor
Zwangerschapsprobleem
Buitengesloten
Einde

Aflevering 08Einde

2005