You are here

Les één – Huid

Back to Napo for teachers teachers

Zorg voor je lichaam met Napo

Opmerking: Het is mogelijk deze lessen afzonderlijk te gebruiken; wij adviseren echter alle lessen in een logische volgorde te doorlopen.
Zorg voor je lichaam met Napo

Zorg voor je lichaam met Napo

Dit lespakket gaat over hoe belangrijk het is je huid en je rug te beschermen tegen eenvoudige, alledaagse risico's. De lessen zijn erop gericht kinderen via een reeks opdrachten en activiteiten te leren hoe ze risico's voor gezondheid en veiligheid kunnen herkennen en soortgelijke risico's in nieuwe situaties kunnen voorspellen, en uit te leggen hoe deze risico's kunnen worden voorkomen.

Tips voor de leerkracht:

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg de basisbeginselen van veiligheid en gezondheid leren kennen waarmee volwassenen te maken hebben op het werk.

Napo is een sympathiek figuurtje dat kinderen kan stimuleren na te denken over veiligheidskwesties en hen kan helpen deze te begrijpen en er goed mee om te gaan. Klik voor meer informatie over Napo op deze link: Wie is Napo? Er is een uitgebreide reeks Napo-filmpjes die u naar eigen inzicht kunt gebruiken in de les.

Sommige basisbegrippen op het gebied van veiligheid uit dit lesplan sluiten aan op bestaande leerstof. Wij geven u diverse leuke ideeën om deze veiligheidsbegrippen in uw lessen op te nemen. Het kan als les worden gebruikt of deel uitmaken van een breder project. Het bevat verwijzingen naar andere onderwerpen, maar het hoofddoel is de aansprekende Napo-filmpjes te gebruiken om uw leerlingen bij te brengen hoe zij voor hun lichaam kunnen zorgen en lange termijn schade kunnen voorkomen, al komt niet elk risico voor het lichaam aan de orde. Deze les gaat vooral over risico's voor de huid (de rug komt in les twee aan de orde). Kijk op de Napo-website ook eens naar andere filmpjes over risico's voor het lichaam, zoals voor de ogen, als u die in de les wilt behandelen.

Op de volgende pagina staat een overzicht van mogelijke activiteiten, doelen en benodigde materialen voor de les. Op de pagina daarna staat een gedetailleerder voorbeeld van een driedelig lesplan met een voorstel voor extra lesstof. In deze les ontdekken kinderen aan de hand van de Napo-videofilmpjes welke risico's er zijn voor hun lichamelijke gezondheid en veiligheid en hoe zij zich tegen die risico's kunnen beschermen.

Naar aanleiding van deze les kunnen leerlingen een verhaal schrijven waarin ze een aantal gevaren waarover ze hebben nagedacht, naar een werkelijk bestaande situatie kunnen vertalen.

Meer informatie over thema's op het gebied van basisveiligheid en gezondheid die in deze les worden behandeld, kunt u vinden in het begeleidingsblad voor het lesplan.

Leerdoelen

Risico's voor de lichamelijke gezondheid en veiligheid herkennen

Soortgelijke risico's in nieuwe situaties voorspellen

Uitleggen hoe dergelijke risico's kunnen worden voorkomen

Activiteitenoverzicht

40/45 minuten

Mogelijke activiteit 1:

Bekijk het eerste Napo-filmpje bij deze les: Zorg voor je lichaam met Napo – Huid

Bescherm je huid – inleiding en een bewerkte selectie van scènes.

Scènes uit Gevaar, chemische stoffen – bijtend en irriterend

Gesprek over onze huid en hoe kwetsbaar die is. Bespreek ook schade door hitte, kou, zonnestralen en chemische stoffen, waaronder schoonmaakmiddelen. Besteed ook aandacht aan andere gevaren, zoals insecten, planten die huidirritatie kunnen veroorzaken (bijv. brandnetels), enzovoort. Denk na over manieren waarop we onze huid kunnen beschermen.

Organiseer een spel waarbij de kinderen moeten ontdekken wat binnens- en buitenshuis een gevaar kan vormen voor hun huid (de kinderen moeten bijvoorbeeld nagaan of bepaalde planten, naaldstruiken of insectenbeten irritatie veroorzaken).

Mogelijke activiteit 2:

Laat de leerlingen met een potlood op een stuk ongelinieerd papier de omtrek van hun handen tekenen; laat hen in elke vinger een manier opschrijven waarop zij de huid tegen risico's kunnen beschermen, zoals handschoenen dragen, niet aanraken, zonnebrandcrème gebruiken en een hoed dragen (tegen de zon).

EXTRA LESSTOF - Napo's vakantie met gevaren

Schrijf of speel een verhaal waarin Napo op vakantie gaat en leert wat de risico's zijn voor zijn lichaam, met name voor de huid.

Denk hierbij aan:

Zonnebaden zonder zonnebrandcrème

Gebeten worden door een kwal

De olie van z'n auto verversen

Benodigde materialen

Koppelingen naar onderwerpen/vakken

Persoonlijke verzorging, maatschappijleer en gezondheid

Veiligheidsregels en manieren om je veiligheid te beschermen

Inzien welke gevolgen je eigen gedrag heeft voor andere mensen

Risico's voor de eigen gezondheid beoordelen en waar mogelijk beperken

Lichamelijke opvoeding

Het risico van lichamelijke activiteiten beoordelen en reageren door preventief te handelen

Natuur en techniek

Waarschuwingsborden en symbolen herkennen en opmerken

Burgerschap

Gevaren herkennen, daaruit voortvloeiende risico's beoordelen en risico's beheersen

Vreemde taal/moedertaal

In eenvoudige zinnen een verhaal schrijven met een begin, midden en einde

Zorg voor je lichaam met Napo: Les één – Huid

Napo ontdekt dat je jezelf in veel verschillende situaties aan chemische en andere stoffen blootstelt en dat dit huidproblemen kan veroorzaken. Hij leert de verbazingwekkende eigenschappen van de huid kennen en kleedt zich helemaal uit en laat alles zien wat u altijd al wilde weten over... uw huid. Hij laat zien hoe je problemen kunt voorkomen en heeft drie belangrijke boodschappen: vermijden – beschermen – controleren.

Go to top