You are here

Les één – Risico's en gevaren herkennen

Back to Napo for teachers teachers

Napo’s risicospeurder

Opmerking: Het is mogelijk deze lessen afzonderlijk te gebruiken; wij adviseren echter alle lessen in een logische volgorde te doorlopen.
Napo’s risicospeurder

Dit pakket bevat een reeks leuke activiteiten waarbij kinderen worden geholpen risico's en gevaren voor veiligheid en gezondheid op school en thuis te herkennen en uit te leggen. Op deze manier kunnen kinderen inzicht ontwikkelen in hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van risico's en gevaren en kunnen ze risico's leren inschatten.

Tips voor de leerkracht:

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg de basisbeginselen van veiligheid en gezondheid leren kennen waarmee volwassenen te maken hebben op het werk.

Napo is een sympathiek figuurtje dat kinderen kan stimuleren na te denken over veiligheidskwesties en hen kan helpen deze te begrijpen en er goed mee om te gaan. Klik voor meer informatie over Napo op deze link: Wie is Napo? Er is een uitgebreide reeks Napo-filmpjes die u naar eigen inzicht kunt gebruiken in de les.

Sommige basisbegrippen op het gebied van veiligheid uit dit lesplan sluiten aan op bestaande leerstof. Wij geven u diverse leuke ideeën om deze veiligheidsbegrippen in uw lessen op te nemen. Het kan als les worden gebruikt of deel uitmaken van een breder project. Het bevat verwijzingen naar andere onderwerpen, maar het hoofddoel is de aansprekende Napo-filmpjes te gebruiken om uw leerlingen bij te brengen hoe zij voor zichzelf en voor anderen kunnen zorgen en gevaren kunnen herkennen.

Op de volgende pagina staat een overzicht van mogelijke activiteiten, doelen en benodigde materialen voor de les. Op de pagina daarna staat een gedetailleerder voorbeeld van een driedelig lesplan met een voorstel voor extra lesstof. In deze les ontdekken leerlingen hoe ze diverse risico's kunnen herkennen die henzelf en hun vrienden in gevaar kunnen brengen. Tijdens deze les kunnen ze hun samenwerkingsvaardigheden ontwikkelen om een deel van het geleerde in praktijk te brengen.

Meer informatie over thema's op het gebied van basisveiligheid en gezondheid die in deze les worden behandeld, kunt u vinden in het begeleidingsblad voor het lesplan.

Leerdoelen

Les 1 – Napo's risicospeurder: Risico's en gevaren herkennen

Op school en thuis risico's en gevaren herkennen

Verschillende risiconiveaus beoordelen

In groepjes het materiaal voorbereiden waarmee het geleerde wordt gedemonstreerd

Activiteitenoverzicht

40/45 minuten

Spoor het risico op Bekijk het Napo-filmpje bij deze les: Napo's risicospeurder – Risico's en gevaren herkennen

Film: Gevaarlijke situaties

Scène – Risico's thuis

Scène – Risico inschatten

Bespreek en definieer de gevaren die in de scènes worden getoond en andere gevaren die de leerlingen kennen. Stimuleer kinderen uit te leggen wat een risico en gevaar is (zie begeleidingsblad).

Deel posters Gevaren herkennen uit en vraag kinderen een sticker te plakken op iets wat zij als gevaar zien.

Vorm andere groepjes en vraag elk kind welke gevaren hij of zij heeft opgemerkt.

Benodigde materialen

Koppelingen naar onderwerpen/vakken

Persoonlijke verzorging, maatschappijleer en gezondheid

Huishoudelijke producten, inclusief geneesmiddelen, kunnen bij verkeerd gebruik schadelijk zijn

Veiligheidsregels en manieren om je veiligheid te beschermen, waaronder verkeersveiligheidsbeginselen, en informatie over mensen die je daarbij kunnen helpen

Inzien welke gevolgen je eigen gedrag heeft voor andere mensen

Natuur en techniek

Inzien dat er gevaar schuilt in levende organismen, materialen en fysieke processen, risico's beoordelen en maatregelen treffen om de risico's voor jezelf en voor anderen te beperken

Leerlingen moeten inzicht krijgen in het gebruik en de etikettering van chemische stoffen in de thuisomgeving en de juiste manier om hiermee om te gaan

Omgaan met natuurlijke en kunstmatige stoffen

Burgerschap

Gevaren herkennen en de daaruit voortvloeiende risico's beoordelen

Vreemde taal/moedertaal

In eenvoudige zinnen een verhaal schrijven met een begin, midden en einde

Napo's risicospeurder: Les één – Risico's en gevaren herkennen

Het filmpje laat enkele van de meest voorkomende risico's de revue passeren en toont hoe belangrijk het is om 'even stil te staan, na te denken en te handelen'.

Go to top