You are here

Les één – Gevaars-/verbodsborden

Back to Napo for teachers teachers

Napo's beste signalen voor veiligheid

Opmerking: Het is mogelijk deze lessen afzonderlijk te gebruiken; wij adviseren echter alle lessen in een logische volgorde te doorlopen.
Napo's beste signalen voor veiligheid

Met dit pakket maken kinderen kennis metbelangrijke veiligheidsborden. Ze leren onderscheid maken tussen borden met verschillende vormen en begrijpen hoe veiligheidsborden ons kunnen behoeden voor gevaar. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van leuke rollenspellen.

Tips voor de leerkracht:

Kinderen kunnen niet vroeg genoeg de basisbeginselen van veiligheid en gezondheid leren kennen waarmee volwassenen te maken hebben op het werk.

Napo is een sympathiek figuurtje dat kinderen kan stimuleren na te denken over veiligheidskwesties en hen kan helpen deze te begrijpen en er goed mee om te gaan. Klik voor meer informatie over Napo op deze link: Wie is Napo? Er is een uitgebreide reeks Napo-filmpjes die u naar eigen inzicht kunt gebruiken in de les.

Sommige basisbegrippen op het gebied van veiligheid uit dit lesplan sluiten aan op bestaande leerstof. Wij geven u diverse leuke ideeën om deze veiligheidsbegrippen in uw lessen op te nemen. U kunt deze les op zichzelf gebruiken, maar hij kan ook deel uitmaken van een breder project. Het lesplan bevat verwijzingen naar andere onderwerpen, maar het hoofddoel is de aansprekende Napo-filmpjes te gebruiken om uw leerlingen wegwijs te maken in de verschillende soorten veiligheidsborden en hun te leren wat ze betekenen en hoe ze ons voor letsel kunnen behoeden.

We hebben ook een volledige lesopzet bijgevoegd als voorbeeld van de manier waarop deze ideeën kunnen worden gebruikt. Het eerste deel geeft een overzicht van activiteiten, doelen en benodigde materialen voor de les. Daarna volgt een gedetailleerder voorbeeld van een driedelig lesplan met een voorstel voor extra leerstof.

Meer informatie over thema's op het gebied van basisveiligheid en gezondheid die in deze les worden behandeld, kunt u vinden in het begeleidingsblad voor het lesplan.

Leerdoelen

Vertrouwd raken met een reeks waarschuwingsborden en weten waarom ze belangrijk zijn

Inzicht krijgen in de manier waarop de borden hun betekenis overbrengen

Leren hoe veiligheidsborden je kunnen helpen jezelf te beschermen

Groepen beoordelen elkaars prestaties en testen elkaars kennis over wat de vorm van een bepaald bord betekent

Er kunnen maskers worden gebruikt om een toneelstukje in de klas op te voeren

Activiteitenoverzicht

40/45 minuten

Bekijk het Napo-filmpje bij deze les: De beste signalen

De beste signalen: Inleiding; Gele driehoek (gevaar); Gevaar – zwevende last; Rode cirkel (verbod); Niet roken

Mogelijke activiteiten:

Bespreek bij elke scène wat er gebeurt en waarom. Noem enkele redenen waarom mensen niet op de borden hebben gelet.

Laat een aantal borden zien uit de volledige reeks van de EU-richtlijn (zie begeleidingsblad). Bespreek de basisregels voor kleuren en vormen van veiligheidsborden.

Teken van elk bord een voorbeeld.

Leg uit wat het doel/nut van borden is en wat ze betekenen.

Neem per groepje een vorm van een bord – driehoekig of rond – die een gevaar of een verbod aanduidt.

Maak van de veiligheidsborden maskers die op stokken kunnen worden bevestigd en voor het gezicht kunnen worden gehouden.

Bedenk hoe de borden zouden kunnen praten of wat ze kunnen doen om te zorgen dat ze worden opgemerkt, bijv. een ferme stem en lichaamstaal voor gevaar, een krachtige, dwingende stem en lichaamstaal voor een verbod.

Bespreek veelvoorkomende risico's uit ons dagelijks leven en het verband hiervan met veiligheidsborden.

Zo nodig kan de leerkracht de borden maken en kan ermee worden geoefend, voordat de leerlingen er in groepjes mee aan de slag gaan.

Test in klassikaal verband wat de leerlingen weten over de betekenis van borden en waarom ze belangrijk zijn.

Extra lesstof kan bijvoorbeeld bestaan uit het onderzoeken van andere borden, waaronder enkele eenvoudige verkeersborden, en het maken van een veiligheidsbord voor de school.

Benodigde materialen

Napo-filmpje (te downloaden)

Ongelinieerd papier en kleurpotloden om tekeningen te maken

Voor sommige leerlingen: vormsjablonen (te downloaden)

Rood en geel karton en stokken om de maskers op te bevestigen

Koppelingen naar onderwerpen/vakken

Persoonlijke verzorging, maatschappijleer en gezondheid

Veiligheidsregels en manieren om je veiligheid te beschermen, informatie over mensen die daarbij kunnen helpen

Inzien welke gevolgen je eigen gedrag heeft voor andere mensen

Wiskunde

Vormen herkennen

Natuur en techniek

Waarschuwingsborden en symbolen herkennen en opmerken

Burgerschap

Gevaren herkennen, daaruit voortvloeiende risico's beoordelen en risico's beheersen

Vreemde taal/moedertaal

In eenvoudige zinnen de betekenis van borden uitleggen

Verkeersveiligheid

Waarschuwingsborden herkennen en opmerken

 

Napo's beste signalen voor veiligheid: Les één – Gevaars-/verbodsborden

This film provides a basic introduction to health and safety signs and symbols found in the workplace. It provides a useful guide for new employees and a valuable refresher for other workers. Different workplace situations are shown where safety signs are important. This film is suitable for all sectors and all levels of employees but especially for young people in training or work experience.

Go to top