You are here

Historien om Napo

Opprinnelsen

Ideen til Napo ble først unnfanget av en liten gruppe fagfolk innen HMS-kommunikasjon som så at det var et behov for høykvalitets informasjonsprodukter som kunne brukes på tvers av landegrensene og appellere til alle arbeidstakere, uavhengig av kultur, språk og praktiske behov. Filmene er ikke ment å skulle gi et fullstendig bilde av et emne, og de bør heller ikke betraktes som opplærings- eller undervisningsfilmer. Rollen til Napo og vennene hans er å vekke interesse for HMS gjennom sjarmerende figurer, artige historier og en munter og humoristisk tilnærming. "Sikkerhet med et smil" er Napos bidrag til sunnere, tryggere og bedre arbeidsplasser. Hver av filmene er medprodusert av en rekke europeiske institusjoner. Det europeiske arbeidsmiljøorganet i Bilbao, Spania, har finansiert utviklingen av nettstedet.

Bakgrunn

Film-konsortiet, som består av HSE (Storbritannia), DGUV (Tyskland), INAIL (Italia), INRS (Frankrike), SUVA (Sveits) og AUVA (Østerrike), ble opprettet i kjølvannet av Det europeiske året for sikkerhet og helse 1992–93 og Den internasjonale filmfestivalen i Thessaloniki i 1992.

Europakommisjonen ga støtte til filmfestivaler i den tro at det ville være mulig å tilpasse de beste videoene for bruk i hele EU. Dette viste seg å være vanskelig. Mange av filmene blir laget av kommersielle produksjonsselskaper som ikke er villig til å oppgi rettighetene sine. Kulturforskjeller betyr at bildene, scenariene og den generelle stilen gjør det vanskelig å tilpasse og overføre filmer på tvers av landegrensene.

På grunn av dette samlet medlemmene av konsortiet seg for å diskutere muligheten for selv å bestille og produsere videoer for bruk over hele Europa. Konsortiet er basert på personlig interesse og bidrag fra enkeltpersoner, og er ikke institusjonelt forankret.

Filmskaperne

Napo-filmene er skrevet og regissert av Eric Scandella for Via Storia.

3D-animasjonen er laget av Fabrice Barbey for Protozoaire.

Originalmusikken er komponert av Henri Muller.

Napo blir til

Gruppen utarbeidet et forslag, en spesifikasjon og en anbudsinnbydelse for å få produsert en video om sikkerhetsskilt, og hvert av medlemmene identifiserte to produksjonsselskaper fra sitt eget land som ble invitert til å sende inn et tilbud. Via Storia, et fransk selskap fra Strasbourg, vant anbudskonkurransen. Napo var født!

Den første videoen, De beste skiltene, ble presentert under filmfestivalen i Edinburgh i 1998 og har vunnet priser under verdenskongressen om arbeidsmiljø i Sao Paulo i 1999 og under nasjonale filmfestivaler i Frankrike og Tyskland.