You are here

Napo på arbeidsplassen

Napo på arbeidsplassen

Med disse ressursene kan organisasjoner bruke Napo-filmer til å skape bevissthet rundt helse og sikkerhet blant egne medarbeidere og leverandører. Organisasjoner kan bruke ressursene til å gi råd om helse og sikkerhet og skape diskusjon rundt dette. Ressursene kan også brukes i yrkesrettet opplæring.

Forstå muskel- og skjelettlidelser [14]

Dårlig grep

Ikke glem håndteringshjelpemidler

Håndtering av last, Ergonomi

Arbeidshøyde

Tilpass arbeidsstasjonen

Produksjon, Ergonomi

Dårlige vibrasjoner

Hindre hånd-arm-vibrasjon

Vedlikehold, Hånd/arm-vibrasjoner

Duellen

La en maskin ta belastningen

Tung last, Manuell håndtering

Tenk på bevegelse

Ta en pause

Ergonomi, Kroppsholdning

Pages