You are here

Napo på arbeidsplassen

Napo på arbeidsplassen

Med disse ressursene kan organisasjoner bruke Napo-filmer til å skape bevissthet rundt helse og sikkerhet blant egne medarbeidere og leverandører. Organisasjoner kan bruke ressursene til å gi råd om helse og sikkerhet og skape diskusjon rundt dette. Ressursene kan også brukes i yrkesrettet opplæring.

Forstå muskel- og skjelettlidelser [14]

Hold meg fast

Løft og bær sikkert

Tung last, Manuell håndtering

Be Body Wise with Napo – Back

Kjenn igjen de tidlige tegnene på muskel- og skjelettlidelser

Håndtering av last, Muskel- og skjelettlidelser

Pages