Kommer snart

Portrait of Napo

En ny film, «Napo i … arbeid i høyden», ble lansert i 2020.

Arbeidet har begynt på kortfilmer om noen av risikofaktorene for muskel- og skjelettplager, for eksempel stillesittende arbeid, arbeid som krever løfting og bæring eller mangel på fysisk aktivitet, for å supplere den eksisterende filmen «Napo i … lett byrden» utgitt i 2007.

Napo-konsortiet lager en eller to nye filmer i året, og planer om å produsere en film om robotikk er i gang på et tidlig stadium.