You are here

Kommer snart

Portrait of Napo

En ny film, “Napo i… støv på arbeidsplassen”, ble lansert i 2018. Arbeidet har begynt på en film om arbeid i høyden, som skal lanseres i 2019. Napo-konsortiet lager en eller to nye filmer i året, og vi vurderer å lage enda en filmproduksjon om brann og eksplosjon.