Skip to main content

Napo-filmene

Denne filmen illustrerer risikoen for brann og eksplosjon på arbeidsplassen, behovet for en risikovurdering og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen. For at en brann skal starte…