Skip to main content

Napo-filmene

Napo's films

"The best way to use Napo is to think Napo"

The Napo series of films are produced in computer graphics. They feature characters in the world of work, faced with safety issues.

The main character, Napo, and his partners express themselves in wordless language. Their stories have an educational value. They provoke questions and stimulate debate on specific aspects of safety at work. Sometimes they provide practical solutions or lead to them.

It is this blend of education, cultural neutrality and humour set in a cartoon style that gives the "Napo" series its identity. Napo is a likeable but careless character. The universal language of Napo makes the films suitable for everyone. Each scene is independent of the others and can be used as one film, or individually.

Because Napo is a cartoon character he can explore areas that would not be possible in drama or documentary films. He is indestructible and everlasting, unlike the workers we are trying to protect.

Denne filmen gir en innføring i sikkerhet for robotikk på arbeidsplassen, og beskriver noen av de fremvoksende robotteknologiene, typer ulykker knyttet til robotikk, de viktigste farene og hvordan de…

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager (MSP) er det vanligste arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa, til tross for betydelig innsats for å forhindre dem. Ryggsmerter og smerter i øvre lemmer…

På grunn av tiltakene for å begrense koronavirus, er det mange som må jobbe hjemmefra. Dette er ikke alltid like bra som å jobbe på kontoret. Det er mange nye forhold å vurdere, som arbeidsutstyr og…