Skip to main content

Napo-filmene

Kampen mod kreft har høy prioritet i EU's strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027. Denne Napo-filmen er laget for å øke bevisstheten om arbeidsrelatert kreft, og hvordan dette kan…