Napo-filmene

Kampen mod kreft har høy prioritet i EU's strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027. Denne Napo-filmen er laget for å øke bevisstheten om arbeidsrelatert kreft, og hvordan dette kan…

Denne filmen gir en innføring i sikkerhet for robotikk på arbeidsplassen, og beskriver noen av de fremvoksende robotteknologiene, typer ulykker knyttet til robotikk, de viktigste farene og hvordan de…

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager (MSP) er det vanligste arbeidsrelaterte helseproblemet i Europa, til tross for betydelig innsats for å forhindre dem. Ryggsmerter og smerter i øvre lemmer…