Skip to main content

Napo-filmene

Napo's films

"The best way to use Napo is to think Napo"

The Napo series of films are produced in computer graphics. They feature characters in the world of work, faced with safety issues.

The main character, Napo, and his partners express themselves in wordless language. Their stories have an educational value. They provoke questions and stimulate debate on specific aspects of safety at work. Sometimes they provide practical solutions or lead to them.

It is this blend of education, cultural neutrality and humour set in a cartoon style that gives the "Napo" series its identity. Napo is a likeable but careless character. The universal language of Napo makes the films suitable for everyone. Each scene is independent of the others and can be used as one film, or individually.

Because Napo is a cartoon character he can explore areas that would not be possible in drama or documentary films. He is indestructible and everlasting, unlike the workers we are trying to protect.

Denne filmen illustrerer risikoen for brann og eksplosjon på arbeidsplassen, behovet for en risikovurdering og hvilke tiltak som kan iverksettes for å redusere risikoen. For at en brann skal starte…

Klimaendringene har kommet høyere opp på den politiske og sosiale agendaen. Napos nye film tar sikte på å øke bevisstheten om virkningen av klimaendringer på arbeidsmiljøet, og tiltak som kan…

Den første filmen i Napo-serien er en grunnleggende innføring i HMS-skilter og symboler som finnes på arbeidsplassen. Den er en nyttig veiledning for nyansatte og en verdifull oppfriskning for andre…

Kampen mod kreft har høy prioritet i EU's strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027. Denne Napo-filmen er laget for å øke bevisstheten om arbeidsrelatert kreft, og hvordan dette kan…