You are here

Søkeresultat for "Farlige stoffer"

Napo i… stopp pandemien

Napo i… stopp pandemien
2020

Koronapandemien har alvorlige følger for arbeidsplassen, for arbeidstakere og for bedrifter. Napo vil hjelpe. Det er imidlertid vanskelig å presentere alle forebyggende tiltak i en kortfilm. Derfor fokuserer Napo på en felles risiko - smitte fra...

Vis film

Napo i ... støv på arbeidsplassen

Napo i ... støv på arbeidsplassen
2018

Støv er potensielt et problem på arbeidsplassen på to forskjellige, men betydelige måter: luftveislidelser og støveksplosjoner. Skadevirkningene av støv kan være alt fra hudirritasjon til lungekreft, avhengig av støvets sammensetning og typen og...

Vis filmVis episoder

Pages