You are here

Søkeresultat for "Personlig verneutstyr (PVU)"

Napo i ... arbeid i høyden

Napo i ... arbeid i høyden
2020

Å arbeide i høyden er en aktivitet med høy risiko. Fall er et stort problem, og ulykker fører ofte til alvorlig personskade eller død. Ofrene og deres familier er ikke de eneste som lider. Arbeidsgivere og entreprenører er forpliktet til å følge...

Vis filmVis episoder

Napo i ... støv på arbeidsplassen

Napo i ... støv på arbeidsplassen
2018

Støv er potensielt et problem på arbeidsplassen på to forskjellige, men betydelige måter: luftveislidelser og støveksplosjoner. Skadevirkningene av støv kan være alt fra hudirritasjon til lungekreft, avhengig av støvets sammensetning og typen og...

Vis filmVis episoder

Pages