You are here

Søkeresultat for "Hudbeskyttelse"

Napo in... Stop the pandemic

Napo in... Stop the pandemic
2020

The Coronavirus pandemic has serious implications for the workplace, for workers and for businesses. Napo wants to help. However, it is difficult to present all the prevention measures in a short film, so Napo focuses on a common risk -...

Vis film

Napo i... beskytt huden!

Napo i... beskytt huden!
2009

Filmen retter søkelyset mot farene ved å utsette huden for skadelige (og noen ganger ikke så skadelige) stoffer, situasjoner hvor eksponering kan oppstå og hva som kan gjøres for å unngå risiko, beskytte huden og forhindre skade. Napo oppdager mange...

Vis film