You are here

Søkeresultat for "Accident prevention"

Napo i ... arbeid i høyden

Napo i ... arbeid i høyden
2020

Å arbeide i høyden er en aktivitet med høy risiko. Fall er et stort problem, og ulykker fører ofte til alvorlig personskade eller død. Ofrene og deres familier er ikke de eneste som lider. Arbeidsgivere og entreprenører er forpliktet til å følge...

Vis filmVis episoder