Skip to main content

Napo-filmene

Klimaendringene har kommet høyere opp på den politiske og sosiale agendaen. Napos nye film tar sikte på å øke bevisstheten om virkningen av klimaendringer på arbeidsmiljøet, og tiltak som kan…

Den første filmen i Napo-serien er en grunnleggende innføring i HMS-skilter og symboler som finnes på arbeidsplassen. Den er en nyttig veiledning for nyansatte og en verdifull oppfriskning for andre…

Kampen mod kreft har høy prioritet i EU's strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2021-2027. Denne Napo-filmen er laget for å øke bevisstheten om arbeidsrelatert kreft, og hvordan dette kan…

Denne filmen gir en innføring i sikkerhet for robotikk på arbeidsplassen, og beskriver noen av de fremvoksende robotteknologiene, typer ulykker knyttet til robotikk, de viktigste farene og hvordan de…