You are here

Napo's films

"The best way to use Napo is to think Napo"

The Napo series of films are produced in computer graphics. They feature characters in the world of work, faced with safety issues.

The main character, Napo, and his partners express themselves in wordless language. Their stories have an educational value. They provoke questions and stimulate debate on specific aspects of safety at work. Sometimes they provide practical solutions or lead to them.

It is this blend of education, cultural neutrality and humour set in a cartoon style that gives the "Napo" series its identity. Napo is a likeable but careless character. The universal language of Napo makes the films suitable for everyone. Each scene is independent of the others and can be used as one film, or individually.

Because Napo is a cartoon character he can explore areas that would not be possible in drama or documentary films. He is indestructible and everlasting, unlike the workers we are trying to protect.

Napo i... sikker transport

Napo i... sikker transport
2011

Filmen er rettet mot transportbransjen. Sentralt i filmen er gaffeltruck sammen med andre former for transport. Filmen omhandler sikkerhet for arbeidstakerne på arbeidsstedet, sikkerhet ved bruk av kjøretøy, vedlikehold, sikt, rygging, lasting og...

Vis filmVis episoder
Wo ist mein Kopf (Napo i... "Hvis jeg ikke hadde hatt hodet skrudd rett på...")
2010

I denne korte filmen støtter Napo "Forebygg risiko"-kampanjen (Risiko raus!), som setter søkelyset på betydningen av sikker kjøring og transportsikkerhet. Filmen viser hvordan uforsiktig – tankeløs – atferd raskt kan føre til ulykke på...

Vis film

Napo i... sikkert vedlikehold

Napo i... sikkert vedlikehold
2010

Dårlig vedlikehold er en viktig årsak til ulykker og yrkesrelaterte sykdommer. Mange ulykker skjer under vedlikeholdsarbeid, på grunn av manglende vedlikehold eller som følge av dårlig utført vedlikehold. Denne filmen viser Napo i en rekke...

Vis filmVis episoder

Napo i... fare: kjemikalier!

Napo i... fare: kjemikalier!
2009

Denne filmen er en revidert utgave av ‘Skrap og lukt – kjemiske risikoer på arbeidsplassen’ fra 2003. Den presenterer endringer som er gjort for å harmonisere symbolene (piktogrammer) som brukes ved transport av farlig gods, og symbolene som brukes...

Vis filmVis episoder

Pages