You are here

Napo's films

"The best way to use Napo is to think Napo"

The Napo series of films are produced in computer graphics. They feature characters in the world of work, faced with safety issues.

The main character, Napo, and his partners express themselves in wordless language. Their stories have an educational value. They provoke questions and stimulate debate on specific aspects of safety at work. Sometimes they provide practical solutions or lead to them.

It is this blend of education, cultural neutrality and humour set in a cartoon style that gives the "Napo" series its identity. Napo is a likeable but careless character. The universal language of Napo makes the films suitable for everyone. Each scene is independent of the others and can be used as one film, or individually.

Because Napo is a cartoon character he can explore areas that would not be possible in drama or documentary films. He is indestructible and everlasting, unlike the workers we are trying to protect.

Napo i... beskytt huden!

Napo i... beskytt huden!
2009

Filmen retter søkelyset mot farene ved å utsette huden for skadelige (og noen ganger ikke så skadelige) stoffer, situasjoner hvor eksponering kan oppstå og hva som kan gjøres for å unngå risiko, beskytte huden og forhindre skade. Napo oppdager mange...

Vis film

Napo i... fare: kjemikalier!

Napo i... fare: kjemikalier!
2009

Denne filmen er en revidert utgave av ‘Skrap og lukt – kjemiske risikoer på arbeidsplassen’ fra 2003. Den presenterer endringer som er gjort for å harmonisere symbolene (piktogrammer) som brukes ved transport av farlig gods, og symbolene som brukes...

Vis filmVis episoder

Napo i "sikkerhet på … og utenfor arbeidsplassen"

Napo i "sikkerhet på … og utenfor arbeidsplassen"
2008

Filmen forteller historien om Napo, en pliktoppfyllende arbeidskar. Etter endt arbeidstid tar han imidlertid lett på risiko og regler i ulike situasjoner. Dette fører til mange nestenulykker og ender til slutt med en idrettsskade som sender Napo på...

Vis film

Napo i risky business

Napo i risky business
2008

Risikovurdering var temaet for den europeiske kampanjen i 2008/2009. Risky business handler om farer og risikoer på arbeidsplassen og behovet for å vurdere risiko og bruke resultatene til å gjøre arbeidsplassen tryggere og bedre for helsen. Filmen...

Vis filmVis episoder

Pages