You are here

Napo's films

"The best way to use Napo is to think Napo"

The Napo series of films are produced in computer graphics. They feature characters in the world of work, faced with safety issues.

The main character, Napo, and his partners express themselves in wordless language. Their stories have an educational value. They provoke questions and stimulate debate on specific aspects of safety at work. Sometimes they provide practical solutions or lead to them.

It is this blend of education, cultural neutrality and humour set in a cartoon style that gives the "Napo" series its identity. Napo is a likeable but careless character. The universal language of Napo makes the films suitable for everyone. Each scene is independent of the others and can be used as one film, or individually.

Because Napo is a cartoon character he can explore areas that would not be possible in drama or documentary films. He is indestructible and everlasting, unlike the workers we are trying to protect.

Napo i trygg start

Napo i trygg start
2006

Filmen skal bidra til økt bevissthet om de problemstillinger unge mennesker møter i en ny jobb eller på en ny arbeidsplass. Napo-filmen er en ideell måte å nå ut til et ungt publikum på, særlig til unge mennesker som er under opplæring eller i...

Vis filmVis episoder

Napo i stopp det bråket!

Napo i stopp det bråket!
2005

Støy på arbeidsplassen påvirker tusenvis av arbeidstakere. Filmen viser noen av de viktigste årsakene til hørselstap og understreker behovet for å kontrollere støykilder, iverksette forebyggende tiltak og bruke egnet hørselsvern når det er nødvendig...

Vis filmVis episoder

Napo i sikkerhet på byggeplassen

Napo i sikkerhet på byggeplassen
2004

Napo arbeider på en byggeplass, og filmen viser noen av de vanligste farene og risikoene på en byggeplass. Som arbeidstaker kommer Napo opp i mange farlige situasjoner, men klarer seg gjennom vanskene. Filmen er laget for bygg- og anleggsarbeidere,...

Vis filmVis episoder

Napo i gjør rent bord

Napo i gjør rent bord
2004

Denne filmen viser hvilke helse- og sikkerhetsrisikoer renholdsarbeidere står overfor, blant annet fare for å skli, snuble og falle samt farer ved manuelle løft og det å arbeide alene. Målgruppen er renholdere, men filmen egner seg for alle bransjer...

Vis filmVis episoder

Pages