You are here

Napo's films

"The best way to use Napo is to think Napo"

The Napo series of films are produced in computer graphics. They feature characters in the world of work, faced with safety issues.

The main character, Napo, and his partners express themselves in wordless language. Their stories have an educational value. They provoke questions and stimulate debate on specific aspects of safety at work. Sometimes they provide practical solutions or lead to them.

It is this blend of education, cultural neutrality and humour set in a cartoon style that gives the "Napo" series its identity. Napo is a likeable but careless character. The universal language of Napo makes the films suitable for everyone. Each scene is independent of the others and can be used as one film, or individually.

Because Napo is a cartoon character he can explore areas that would not be possible in drama or documentary films. He is indestructible and everlasting, unlike the workers we are trying to protect.

Napo i gjør rent bord

Napo i gjør rent bord
2004

Denne filmen viser hvilke helse- og sikkerhetsrisikoer renholdsarbeidere står overfor, blant annet fare for å skli, snuble og falle samt farer ved manuelle løft og det å arbeide alene. Målgruppen er renholdere, men filmen egner seg for alle bransjer...

Vis filmVis episoder

Sicherer Auftritt mit Napo (Hold deg på beina med Napo)

Sicherer Auftritt mit Napo (Hold deg på beina med Napo)
2003

Sikkerhet på arbeidsplassen krever forutseenhet og at arbeidet er organisert på en sunn måte. I denne filmen får vi se at helten Napo sklir, snubler og faller fra den ene farlige scenen til den andre. De seks korte scenene kan brukes i...

Vis film

Skrap og lukt – kjemiske risikoer på arbeidsplassen

Skrap og lukt – kjemiske risikoer på arbeidsplassen
2003

Her møter vi Napo i en rekke korte sketsjer hvor han arbeider med kjemikalier, blant annet irriterende, brannfarlige, etsende, giftige og miljøfarlige stoffer. Etter hver sketsj følger en kort sekvens som viser hvordan ulykker kan forhindres med...

Vis filmVis episoder

Napos eventyr

Napos eventyr
2001

Filmen tar for seg vanlige risikoer på arbeidsplassen og er ideell for unge mennesker som har liten eller ingen arbeidserfaring. Den setter søkelys på risikobevissthet, behovet for sikkerhet på arbeidsplassen og viktigheten av opplæring. Filmen...

Vis filmVis episoder

Pages