You are here

Napo's films

"The best way to use Napo is to think Napo"

The Napo series of films are produced in computer graphics. They feature characters in the world of work, faced with safety issues.

The main character, Napo, and his partners express themselves in wordless language. Their stories have an educational value. They provoke questions and stimulate debate on specific aspects of safety at work. Sometimes they provide practical solutions or lead to them.

It is this blend of education, cultural neutrality and humour set in a cartoon style that gives the "Napo" series its identity. Napo is a likeable but careless character. The universal language of Napo makes the films suitable for everyone. Each scene is independent of the others and can be used as one film, or individually.

Because Napo is a cartoon character he can explore areas that would not be possible in drama or documentary films. He is indestructible and everlasting, unlike the workers we are trying to protect.

Napo i ... varmestress (Gå fra ord til handling)

Napo i ... varmestress (Gå fra ord til handling)
2018

I den andre kortfilmen arbeider Napo i et støperi, nær metall som flyter fra en smelteovn. Napo må drikke mer vann, men tar energidrikker, spiser sjokolade og tar febernedsettende tabletter i stedet, og ignorerer med det sjefens råd. Napo begynner å...

Vis film

Napo i ... varmestress (Duellen)

Napo i ... varmestress (Duellen)
2018

I den første av to kortfilmer arbeider Napo på en anleggsplass i sterk sol. Jo lenger han arbeider, desto høyere står solen og desto varmere blir den. Napo må drikke vann for å unngå å bli dehydrert, men han blir forvirret og føler seg dårlig...

Vis film

Napo i... Jeg er et “kommmitmensch”

Napo i... Jeg er et “kommmitmensch”
2018

Napo har vært en sentral figur i HMS-arbeidet i over 20 år. På sin komiske måte trekker han oppmerksomheten mot HMS og øker bevisstheten om det viktigste HMS-sakene. Straks Napo hørte om den nye forebyggingskampanjen, ønsket han å delta aktivt i den...

Vis film

Napo i ... støv på arbeidsplassen

Napo i ... støv på arbeidsplassen
2018

Støv er potensielt et problem på arbeidsplassen på to forskjellige, men betydelige måter: luftveislidelser og støveksplosjoner. Skadevirkningene av støv kan være alt fra hudirritasjon til lungekreft, avhengig av støvets sammensetning og typen og...

Vis filmVis episoder

Pages