You are here

Back to Films

Napo i lett byrden!

Muskel- og skjelettplager er de vanligste yrkesrelaterte helseproblemene i Europa og rammer millioner av arbeidstakere. En eller annen gang i livet vil inntil 90 prosent av oss rammes av ryggsmerter, plager i muskler og ledd eller skader som følge av ensidig og gjentakende arbeid.

'Lett byrden' skal støtte bedriftens arbeid med å forebygge og håndtere slike lidelser, og tar for seg behovet for å sette fokus på hele belastningen på kroppen, dvs. alle påvirkninger og belastninger, miljøfaktorer som arbeid i kulde, farten arbeidet utføres i og byrdene som flyttes.
Filmen viser Napo i ulike arbeidssituasjoner og egner seg for alle arbeidstakere, også migrerende arbeidstakere og vikarer. Filmen inneholder elleve scener som viser typiske situasjoner som kan oppstå på en arbeidsplass.

Start

Episode 01Start

2007
Moderne tider
Splitt og hersk
Radikal ergonomi
Twist and shout
Dårlig grep
Arbeidshøyde
Dårlige vibrasjoner
Duellen
Tenk på bevegelse
Hold meg fast
Slutt

Episode 12Slutt

2007