You are here

Back to Films

Napo i "sikkerhet på … og utenfor arbeidsplassen"

Publication date: 
2008
Napo i "sikkerhet på … og utenfor arbeidsplassen"

Filmen forteller historien om Napo, en pliktoppfyllende arbeidskar. Etter endt arbeidstid tar han imidlertid lett på risiko og regler i ulike situasjoner. Dette fører til mange nestenulykker og ender til slutt med en idrettsskade som sender Napo på sykehus. Fritidssituasjonene omfatter bilkjøring, hjemmemiljøet, livsstil, sosialt samvær og idrett. En kort quiz kan lastes ned fra nettstedet (eller DVD). Den kan brukes til å repetere noen av reglene.

Hovedmålgruppen for denne Napo-filmen er ansatte i en bedrift. Filmen er ment som et hjelpemiddel når temaet sikkerhet på fritiden diskuteres. Filmen kan også brukes til opplæring på ledernivå i forbindelse med fraværsforebyggende arbeid.