You are here

Kommer snart

Portrait of Napo

En ny film, "Napo i… tilbake til en sunn framtid", ble lansert i april 2016 for å støtte den europeiske kampanjen for 2016-17, "Gode arbeidsplasser hele livet". Arbeidet på en ny film om sikkerhet på arbeidsplassen i veitransportsektoren har kommet i gang. Napo-konsortiet lager en eller to nye filmer i året, og vi vurderer å lage nye filmer om brann og eksplosjon, støv og helsetjenester.