You are here

Szukaj wyników dla "Osoby starsze a BHP"

Napo w…Powrót do zdrowej przyszłości

Napo w…Powrót do zdrowej przyszłości

2016

Europejscy pracownicy starzeją się. Przewiduje się, że w 2030 roku pracownicy w wieku powyżej 55 lat będą stanowili ok. 30% lub więcej siły roboczej w wielu krajach UE. Jest to wyzwanie zarówno dla...