You are here

Hałas

Szukaj wyników dla "Hałas"

Napo w…Powrót do zdrowej przyszłości

Napo w…Powrót do zdrowej przyszłości

2016

Europejscy pracownicy starzeją się. Przewiduje się, że w 2030 roku pracownicy w wieku powyżej 55 lat będą stanowili ok. 30% lub więcej siły roboczej w wielu krajach UE. Jest to wyzwanie zarówno dla...

Napo mówi stop hałasowi!

Napo mówi stop hałasowi!

2005

Hałas w pracy dotyka tysięcy pracowników. Celem filmu jest zilustrowanie niektórych głównych przyczyn utraty słuchu i podkreślenie konieczności kontrolowania hałasu u jego źródła, podejmowania...

Pages