You are here

Ochrona skóry

Szukaj wyników dla "Ochrona skóry"

Napo i… Stop pandemii

Napo i… Stop pandemii
2020

Pandemia koronawirusa niesie ze sobą poważne konsekwencje dla środowiska pracy, pracowników i firm. Napo chce pomóc. Trudno jednak przedstawić wszystkie środki zapobiegawcze w krótkim filmie, dlatego Napo koncentruje się na powszechnym czynniku...

Zobacz film

Napo w filmie: chroń skórę

Napo w filmie: chroń skórę
2009

Film podnosi świadomość na temat zagrożeń związanych z narażaniem skóry na substancje szkodliwe (a czasem nie aż tak szkodliwe), sytuacji, w których dochodzi do takiego narażenia oraz sposobów uniknięcia ryzyka, ochrony skóry i zapobiegania szkodom...

Zobacz film