You are here

Back to Films

Napo a... płuca w pracy

Publication date: 
2011
Napo a... płuca w pracy

Narażenie na dym tytoniowy jest niekorzystne zarówno dla zdrowia osób palących, jak i osób niepalących. Może powodować poważne problemy, jak choroby układu krążenia i układu oddechowego. Może ono także prowadzić do zgonów w związku z rakiem (zwłaszcza rakiem płuc), chorobą niedokrwienną serca lub udarem. Jednakże tysiące pracowników jest wciąż narażonych na dym tytoniowy w miejscu pracy. W tym krótkim filmie Napo przedstawia swój wyjątkowy wkład w walkę na rzecz miejsc pracy wolnych od dymu tytoniowego.