You are here

Back to Films

Napo w filmie: „bezpieczeństwo w pracy… i poza miejscem pracy”

Publication date: 
2008
Napo w filmie: „bezpieczeństwo w pracy… i poza miejscem pracy”

Film opowiada o Napo - wzorowym robotniku. Jednak po pracy nasz bohater w różnych sytuacjach ignoruje zagrożenia i zasady. W konsekwencji prowadzi to niemal do wypadku, a w końcu - w wyniku uprawiania sportu - do urazu, przez który Napo ląduje w szpitalu. Sytuacje związane ze spędzaniem wolnego czasu obejmują prowadzenie samochodu, zajęcia w domu, styl życia, spotkania towarzyskie i uprawianie sportu. Ze strony internetowej można pobrać krótki quiz (dostępny też na DVD), który można wykorzystać do omówienia kilku zasad ze słuchaczami.

Podstawową grupą docelową tego filmu o Napo są pracownicy firmy. Film pomyślany jest jako narzędzie zwracania uwagi na bezpieczeństwo podczas spędzania wolnego czasu. Film można także wykorzystywać w szkoleniach kierowników w kontekście zarządzania nieobecnościami w pracy.