You are here

Back to Films

Napo mówi stop hałasowi!

Hałas w pracy dotyka tysięcy pracowników. Celem filmu jest zilustrowanie niektórych głównych przyczyn utraty słuchu i podkreślenie konieczności kontrolowania hałasu u jego źródła, podejmowania działań zapobiegawczych oraz, w miarę potrzeby, noszenia odpowiednich ochronników słuchu. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki.

Napo mówi stop hałasowi!
Straty nie do odrobienia
Głuchy na zagrożenia
Hałas w biurze
Ciąża a hałas
W głuszy
Nie pogarszaj sprawy
Koniec

Odcinek 08Koniec

2005