You are here

Pomoce naukowe dla nauczycieli

Portrait of Napo

Wykorzystując popularną postać tytułowego bohatera filmu rysunkowego Napo, Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wraz z konsorcjum Napo opracowała serię pomocy naukowych dla nauczycieli dotyczących tematyki BHP, których celem jest wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy do edukacji wczesnoszkolnej w kształcący i jednocześnie zabawny, pomysłowy sposób oparty na krótkich filmach z serii Napo oraz twórczych ćwiczeniach.

Każdy zestaw pomocy naukowych zawiera prezentację głównego przesłania i celów dydaktycznych. W zestawie znajduje się oprócz tego szczegółowy opis proponowanych ćwiczeń i wymaganych pomocy oraz przykładowy plan zajęć, który można wykorzystać do przeprowadzenia typowej 40-minutowej lekcji.

Zestawy pomocy naukowych zawierają propozycje lekcji na temat zasad bezpieczeństwa i zdrowia dla dzieci w wieku od siedmiu do jedenastu lat. Zestawy narzędzi edukacyjnych zawierają pełne instrukcje, propozycje aktywności i powiązane z nimi materiały do pobrania, które pomogą nauczycielom i wychowawcom włączyć treści dotyczące BHP do obecnego programu nauczania. Lekcje zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nawiązywać do bieżących przedmiotów i wspomagać ich nauczanie. Są to:

  • Wiedza o życiu, zdrowiu i społeczeństwie
  • Nauki przyrodnicze
  • Bezpieczeństwo na drodze
  • Nauka języków
  • Wychowanie plastyczne

Lekcje

Docelowy wiek9-11 lat
Napo in hazard's hunter

Poniższe zestawy narzędzi edukacyjnych zostały opracowane z myślą o dzieciach w wieku od dziewięciu do jedenastu lat. W wieku lat dziewięciu dzieci wchodzą w kluczową fazę rozwoju, w której, aby zrealizować projekt, powinny nabrać umiejętności pracy w zespole. W tym wieku są gotowe do rozpoczęcia samodzielnej nauki w ramach wieloetapowych projektów i mogą zacząć poznawać podstawy naukowego myślenia oraz zapoznać się z podstawowymi faktami naukowymi. Wpojenie dzieciom kultury zapobiegania ryzyku wyposaży je w podstawowe umiejętności i wiedzę, która przyda im się w kolejnych latach.

Docelowy wiek7-9 lat
Napo in be body wise

Poniższe zestawy narzędzi edukacyjnych zostały opracowane z myślą o dzieciach w wieku od siedmiu do dziewięciu lat. W tym wieku dzieci zaczynają myśleć abstrakcyjnie, rozwijać umiejętności rozumowania i uczyć się poprzez język i logikę, a nie tylko przez obserwację. Wprowadzenie tematyki bezpieczeństwa i zdrowia do edukacji dzieci w tym wieku, pozwoli wykształcić podstawy do kształtowania zdrowych i bezpiecznych nawyków.