You are here

Lekcja nr 1 – Skóra

Back to Napo for teachers teachers

Chroń swoje ciało z Napo

Uwaga: Lekcje mogą być potraktowane jako oddzielne jednostki, zaleca się jednak pracę nad poszczególnymi zagadnieniami zawartymi w lekcji w logicznej kolejności.
Chroń swoje ciało z Napo

Zestaw pomaga zapoznać dzieci z zagadnieniem ochrony skóry i kręgosłupa przed ryzykiem, jakie niosą ze sobą proste, codzienne czynności. Za pomocą serii zadań i ćwiczeń zestaw pomaga dzieciom rozpoznać zachowania, których należy unikać, a które stwarzają ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa, przewidywać podobne ryzyko w nowych sytuacjach oraz objaśnić, jak uniknąć takiego ryzyka.

Wskazówki dla nauczyciela:

Nigdy nie jest za wcześnie na zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami dotyczącymi bezpieczeństwa, które dorośli określają terminem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Napo to wesoły bohater kreskówki, który pomaga dzieciom przemyśleć, zrozumieć i wprowadzać w życie zasady bezpieczeństwa. Więcej informacji o Napo można znaleźć na stronie: Kim jest Napo? Pod tym adresem znajduje się szeroki wybór filmów z Napo, które można dowolnie wykorzystać podczas własnych zajęć.

Niektóre z podstawowych pojęć z dziedziny bezpieczeństwa prezentowane w ramach tej lekcji można powiązać z programem dydaktycznym, który był już omawiany.. Prezentowane tu materiały to prawdziwa skarbnica pomysłów, które pozwolą nauczycielowi zintegrować pojęcia z dziedziny bezpieczeństwa z treścią lekcji. Projekt może stanowić samodzielną lekcję lub część szerszego projektu. Tak jak to zostało pokazane, projekt odwołuje się do innych zajęć, ale jego głównym celem jest wykorzystanie zabawnych przygód animowanego bohatera do zapoznania dzieci z zasadami ochrony ciała i uniknięcia długofalowych negatywnych skutków, chociaż nie wszystkie zagrożenia, na jakie narażone jest ludzkie ciało, zostały tu przedstawione. Projekt skupia się na ochronie skóry (ochrona kręgosłupa została omówiona w ramach lekcji nr 2), polecamy jednak sprawdzenie strony internetowej Napo w celu znalezienia filmów o zagrożeniach, na jakie narażone sąinne części ciała (np. oczy), gdy zajdzie potrzeba wykorzystania ich podczas lekcji.

W tabeli na kolejnej stronie znajdują się propozycje aktywności, celów i pomocy do wykorzystania na zajęciach. W dalszej części zamieszczono bardziej szczegółowy konspekt trzyczęściowej lekcji oraz propozycje dodatkowych zadań. W trakcie tej lekcji wykorzystane zostaną filmy o Napo, na podstawie których dzieci będą poznawać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz sposoby ochrony przednimi.

Podczas lekcji można również poprosić dzieci o napisanie historii, w której umieszczą omówione zagrożenia w odniesieniu do rzeczywistości.

Jeśli uznasz, że potrzebujesz więcej informacji na temat podstawowych zagadnień bezpieczeństwa omówionych w tym projekcie, dodatkowe informacje znajdziesz w Arkuszu pomocy do konspektu lekcji w części trzeciej.

Cele dydaktyczne

Rozpoznawać zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa

Nauczyć się przewidywania podobnego zagrożenia w nowej sytuacji

Wyjaśnić, jak uniknąć zagrożenia

Przegląd aktywności

40/45 minut

Propozycja 1:

Obejrzyj film o Napo dołączony do tej lekcji: Zagrożenia dla skóry

Chroń skórę – wprowadzenie i wybrane sceny.

Chroń skórę, Uwaga – substancje niebezpieczne – scenki Zrące i Drażniące

Dyskusja o skórze człowieka i o tym, jak jest podatna na uszkodzenie. Można rozszerzyć dyskusję o oparzenia, odmrożenia, oparzenie słoneczne, działanie środków chemicznych, w tym detergentów. Rozważenie innych zagrożeń , takich jak ukąszenia owadów, rośliny powodujące podrażnienie skóry (np. pokrzywy) itp. Zastanowienie się nad możliwymi sposobami ochrony skóry.

Zorganizowanie gry, w której dzieci powinny odkrywać, co może być niebezpieczne dla skóry w domu i na dworze (np. dzieci muszą sprawdzić, czy na dworze są rośliny mogące podrażnić skórę, kłujące krzaki lub kąsające owady).

Propozycja 2:

Dzieci odrysowują swoje dłonie na kartce czystego papieru. Na każdym palcu należy wpisać sposób ochrony skóry przed ryzykiem, np. poprzez noszenie rękawic, unikanie dotykania niebezpiecznych substancji, stosowanie kremu przeciwsłonecznego, noszenie kapelusza lub czapki (ochrona przed słońcem).

ZADANIA DODATKOWE Niebezpieczne wakacje Napo

Napisz historię lub odegraj scenkę opowiadającą o tym, jak Napo wybiera się na wakacje i dowiaduje się, jakie czyhają na niego zagrożenia, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń skóry.

Przykłady:

opalanie się bez stosowania kremu ochronnego,

oparzenie spowodowane przez meduzę,

wymiana oleju w samochodzie.

Wymagane pomoce

Nawiązania do innych przedmiotów/programu

Wiedza o życiu, społeczeństwie i zdrowiu

Poznanie zasad bezpieczeństwa

Uczniowie uczą się dostrzegać, w jaki sposób ich zachowanie ma wpływ na innych ludzi

Ocena zagrożeń dla zdrowia i ograniczenie ich tam, gdzie to jest możliwe

Wychowanie fizyczne

Ocena ryzyka każdej aktywności fizycznej i podjęcie działań zapobiegawczych

Nauki przyrodnicze

Rozpoznawanie znaków ostrzegawczych i zwracanie na nie uwagi

Wiedza o społeczeństwie

Rozpoznawanie zagrożeń, ocena i kontrola ryzyka

Język obcy/ojczysty

Wymyślanie prostych zdań w celu dokończenia historii, która ma początek, rozwinięcie i zakończenie.

Chroń swoje ciało z Napo: Lekcja nr 1 – Skóra

Napo dowiaduje się o wielu różnych sytuacjach, w których narażenie na substancje chemiczne i inne substancje może spowodować problemy skórne. Uczy się o niezwykłych cechach skóry i rozbiera się do naga, aby pokazać widzom „Wszystko, co chcieliby wiedzieć o ... swojej skórze”. Opowiada o środkach służących zapobieganiu problemom i przypomina o trzech istotnych zasadach: unikaj – chroń – sprawdzaj.

Go to top