You are here

Lekcja nr 1 – Identyfikacja zagrożeń

Back to Napo for teachers teachers

Napo i Łowca Zagrożeń

Uwaga: Lekcje mogą być potraktowane jako oddzielne jednostki, zaleca się jednak pracę nad poszczególnymi zagadnieniami zawartymi w lekcji w logicznej kolejności.
Napo i Łowca Zagrożeń

Zestaw zawiera serię ciekawych ćwiczeń, które pomogą dzieciom zidentyfikować i objaśnić różne rodzaje ryzyka i zagrożeń dla zdrowia, z jakimi mogą zetknąć się w szkole i w domu. Zawarte w zestawie narzędzia ułatwią dzieciom zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi ryzyka i zagrożeń oraz pomogą ocenić różne poziomy ryzyka.

Wskazówki dla nauczyciela:

Nigdy nie jest za wcześnie na zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami dotyczącymi bezpieczeństwa, które dorośli określają terminem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Napo to wesoły bohater kreskówki, który pomaga dzieciom przemyśleć, zrozumieć i wprowadzać w życie zasady bezpieczeństwa. Więcej informacji o Napo można znaleźć na stronie: Kim jest Napo? Pod tym adresem znajduje się szeroki wybór filmów z Napo, które można dowolnie wykorzystać podczas własnych zajęć.

Niektóre z podstawowych pojęć z dziedziny bezpieczeństwa prezentowane w ramach tej lekcji można powiązać z programem dydaktycznym, który był już omawiany . Prezentowane tu materiały to prawdziwa skarbnica pomysłów, które pozwolą nauczycielowi zintegrować pojęcia z dziedziny bezpieczeństwa z treścią lekcji. Materiał może stanowić samodzielną lekcję lub część szerszego projektu. Tak jak to wspomniano, odwołuje się do innych zajęć, ale jego głównym celem jest wykorzystanie zabawnych przygód animowanego bohatera do nauczenia dzieci, jak zadbać o siebie i innych oraz jak rozpoznać zagrożenia.

W tabeli na kolejnej stronie znajdują się propozycje aktywności, celów i pomocy do wykorzystania na zajęciach. W dalszej części zamieszczono bardziej szczegółowy konspekt trzyczęściowej lekcji oraz propozycje dodatkowych zadań. W trakcie tej lekcji uczniowie dowiedzą się, jak rozpoznawać różne zagrożenia, które mogą narazić ich samych oraz ich przyjaciół na niebezpieczeństwo. W trakcie projektu uczniowie będą mogli również rozwijać umiejętność współpracy z innymi, wykorzystując nowe wiadomości w praktyce.

Jeśli uznasz, że potrzebujesz więcej informacji na temat podstawowych zagadnień bezpieczeństwa omówionych w tym projekcie, dodatkowe informacje znajdziesz w Arkuszu pomocy do konspektu lekcji w części trzeciej.

Cele dydaktyczne

Lekcja 1 – Łowca Zagrożeń: Identyfikacja zagrożeń

Rozpoznawać zagrożenia w szkole i w domu

Oceniać różne poziomy ryzyka

Pracować zespołowo w celu przygotowania materiałów demonstrujących osiągnięcie powyższych celów dydaktycznych

Przegląd aktywności

40/45 minut

Zabaw się w Łowcę Zagrożeń Obejrzyj sceny z filmu z Napo dołączonego do tej lekcji: Łowca Zagrożeń – Identyfikacja zagrożeń

Film: Ryzykowne sytuacje

Scenka – Rodzaje ryzyka w domu

Scenka – Oceń ryzyko

Omówienie i zdefiniowanie zagrożeń pokazanych w scenkach oraz innych znanych uczniom zagrożeń. Zachęcenie dzieci do wyjaśnienia, czym są zagrożenia (patrz Arkusz pomocy).

Wręczenie plakatów do tropienia zagrożeń i poproszenie dzieci o umieszczenie naklejek wszędzie tam, gdzie zauważą jakieś zagrożenie.

Wymiany w grupach. Poproszenie dzieci o indywidualne zaprezentowanie zidentyfikowanych zagrożeń.

Wymagane pomoce

Nawiązania do innych przedmiotów/programu

Wiedza o życiu, społeczeństwie i zdrowiu

Produkty gospodarstwa domowego, w tym lekarstwa, mogą być niebezpieczne w przypadku ich niewłaściwego zastosowania.

Poznanie zasad bezpieczeństwa, w tym podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, oraz osób, które mogą pomóc zachować bezpieczeństwo.

Uczniowie uczą się dostrzegać, w jaki sposób ich zachowanie ma wpływ na innych ludzi.

Nauki przyrodnicze

Rozpoznanie zagrożeń spowodowanych przez przyrodę ożywioną, materiały i procesy fizyczne w celu ograniczenia ryzyka dla siebie i innych.

Uczniowie uzyskują pewną wiedzę dotyczącą stosowania substancji chemicznych w domu, ich oznakowania oraz postępowania z takimi substancjami.

Postępowanie z substancjami naturalnymi i sztucznymi.

Wiedza o społeczeństwie

Rozpoznawanie zagrożeń, ocena i kontrola ryzyka

Język obcy/język ojczysty

Wymyślanie prostych zdań w celu dokończenia historii, która ma początek, rozwinięcie i zakończenie.

Łowca Zagrożeń: Lekcja nr 1 – Identyfikacja zagrożeń

Film analizuje ryzyko i niektóre najczęstsze zagrożenia w miejscu pracy oraz konieczność „zatrzymania się, pomyślenia i zadziałania”, aby zmniejszyć liczbę wypadków w pracy i występowanie chorób zawodowych. Film ma służyć jako pomoc szkoleniowa, aby przedstawić ocenę ryzyka i takie pojęcia, jak ryzyko i zagrożenia.

Go to top