You are here

Lekcja nr 2* – Interwencja i zapobieganie

Back to Napo for teachers teachers

Napo i Łowca Zagrożeń

Uwaga: Lekcje mogą być potraktowane jako oddzielne jednostki, zaleca się jednak pracę nad poszczególnymi zagadnieniami zawartymi w lekcji w logicznej kolejności.
Napo i Łowca Zagrożeń

Zestaw zawiera serię ciekawych ćwiczeń, które pomogą dzieciom zidentyfikować i objaśnić różne rodzaje ryzyka i zagrożeń dla zdrowia, z jakimi mogą zetknąć się w szkole i w domu. Zawarte w zestawie narzędzia ułatwią dzieciom zapoznanie się z obowiązkami dotyczącymi ryzyka i zagrożeń oraz pomogą ocenić różne poziomy ryzyka.

Wskazówki dla nauczyciela:

*Tę lekcję należy przeprowadzić po lekcji nr 1 – Identyfikacja

Nigdy nie jest za wcześnie na zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami dotyczącymi bezpieczeństwa, które dorośli określają terminem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Napo to wesoły bohater kreskówki, który pomaga dzieciom przemyśleć, zrozumieć i wprowadzać w życie zasady bezpieczeństwa. Więcej informacji o Napo można znaleźć na stronie: Kim jest Napo? Pod tym adresem znajduje się szeroki wybór filmów z Napo, które można dowolnie wykorzystać podczas własnych zajęć.

Niektóre z podstawowych pojęć z dziedziny bezpieczeństwa prezentowane w ramach tej lekcji można powiązać z programem dydaktycznym, który był już omawiany przez uczniów. Prezentowane tu materiały to prawdziwa skarbnica pomysłów, które pozwolą nauczycielowi zintegrować pojęcia z dziedziny bezpieczeństwa z treścią lekcji. Materiał t może stanowić samodzielną lekcję lub część szerszego projektu. Tak jak to zostało pokazane, odwołuje się do innych zajęć, ale jego głównym celem jest wykorzystanie zabawnych przygód animowanego bohatera do nauczenia dzieci, jak zadbać o siebie i innych oraz jak rozpoznać zagrożenia.

W tabeli na kolejnej stronie znajdują się propozycje aktywności, celów i pomocy do wykorzystania na zajęciach. W dalszej części zamieszczono bardziej szczegółowy konspekt trzyczęściowej lekcji oraz propozycje dodatkowych zadań. W trakcie tej lekcji uczniowie dowiedzą się, jak chronić siebie i swoich przyjaciół przed zagrożeniami, które mogą narazić ich na niebezpieczeństwo. W trakcie projektu uczniowie będą mogli również rozwijać umiejętność współpracy z innymi, wykorzystując nowe wiadomości w praktyce.

Jeśli uznasz, że potrzebujesz więcej informacji na temat podstawowych zagadnień bezpieczeństwa omówionych w tym projekcie, dodatkowe informacje znajdziesz w Arkuszu pomocy do konspektu lekcji w części trzeciej.

Cele dydaktyczne

Lekcja 1 – Łowca Zagrożeń: Interwencja i zapobieganie

Wiedzieć, jak postępować w przypadku zagrożeń stwarzających niebezpieczeństwo dla mnie i dla innych ludzi

Zrozumieć własną odpowiedzialność w odniesieniu do zagrożeń i ryzyka

Oceniać różne poziomy ryzyka

Pracować zespołowo w celu przygotowania materiałów demonstrujących osiągnięcie powyższych celów dydaktycznych

Przegląd aktywności

40/45 minut

Zabaw się w Łowcę Zagrożeń Obejrzyj sceny z filmu z Napo dołączonego do tej lekcji: Napo i Łowca Zagrożeń – Interwencja i zapobieganie

Film: Bezpieczny start w pracy, Scenka: Uważaj też na innych!

Film: Ryzykowne sytuacje, Scenka: Reaguj na zagrożenie

Omówienie i zdefiniowanie zagrożeń pokazanych w scenkach oraz innych znanych uczniom zagrożeń. Zachęcenie dzieci do wyjaśnienia, co mogłyby zrobić, żeby zapobiec zagrożeniom.

Rozmowa o tym, dlaczego niektóre zagrożenia są bardziej niebezpieczne od innych poprzez sporządzenie listy zagrożeń w kolejności od tych, które mają najpoważniejsze konsekwencje do tych, które mają mniej dotkliwe konsekwencje. Zapytanie dzieci, które zagrożenia wymagają ich zdaniem najpilniejszej interwencji (patrz Arkusz pomocy).

Opracowanie piosenki, tańca lub krótkiej scenki teatralnej, które pomogą innym osobom zapamiętać, jak należy chronić się przed zagrożeniami.

Wymagane pomoce

Film z Napo (dołączony)

 Plakaty do tropienia zagrożeń

Naklejki

Tamburyno do występu (opcjonalne)

Nawiązania do innych przedmiotów/programu

Wiedza o życiu, społeczeństwie i zdrowiu

Produkty gospodarstwa domowego, w tym lekarstwa, mogą być niebezpieczne w przypadku ich niewłaściwego zastosowania.

Poznanie zasad bezpieczeństwa, w tym podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze, oraz osób, które mogą pomóc zachować bezpieczeństwo.

Uczniowie uczą się dostrzegać, w jaki sposób ich zachowanie ma wpływ na innych ludzi.

Nauki przyrodnicze

Rozpoznanie zagrożeń spowodowanych przez przyrodę ożywioną, materiały i procesy fizyczne, ocena ryzyka i podjęcie działań, które pomogą ograniczyć zagrożenia, na jakie jesteśmy narażeni.

Uczniowie uzyskują pewną wiedzę dotyczącą stosowania substancji chemicznych w domu, ich oznakowania oraz postępowania z takimi substancjami.

Postępowanie z substancjami naturalnymi i sztucznymi.

Wiedza o społeczeństwie

Rozpoznawanie zagrożeń, ocena i kontrola ryzyka

Język obcy/język ojczysty

Wymyślanie prostych zdań w celu dokończenia historii, która ma początek, rozwinięcie i zakończenie.

Napo i Łowca Zagrożeń: Lekcja nr 2 – Interwencja i zapobieganie

Film analizuje ryzyko i niektóre najczęstsze zagrożenia w miejscu pracy oraz konieczność „zatrzymania się, pomyślenia i zadziałania”, aby zmniejszyć liczbę wypadków w pracy i występowanie chorób zawodowych. Film ma służyć jako pomoc szkoleniowa, aby przedstawić ocenę ryzyka i takie pojęcia, jak ryzyko i zagrożenia.

Go to top