You are here

Lekcja nr 1 – Znaki ostrzegawcze/zakazu

Back to Napo for teachers teachers

NAPO i znaki bezpieczeństwa

Uwaga: Lekcje mogą być potraktowane jako oddzielne jednostki, zaleca się jednak pracę nad poszczególnymi zagadnieniami zawartymi w lekcji w logicznej kolejności.
NAPO i znaki bezpieczeństwa

Zestaw wprowadza podstawowe znaki bezpieczeństwa, pomagając dzieciom zidentyfikować znaki o różnych kształtach i znaleźć pomiędzy nimi różnice. Poprzez odgrywanie zabawnych scenek dzieci uczą się również, dlaczego znaki pomagają nam zadbać o bezpieczeństwo.

Wskazówki dla nauczyciela:

Nigdy nie jest za wcześnie na zapoznanie dzieci z podstawowymi pojęciami dotyczącymi bezpieczeństwa, które dorośli określają terminem bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Napo to wesoły bohater kreskówki, który pomaga dzieciom przemyśleć, zrozumieć i wprowadzać w życie zasady bezpieczeństwa. Więcej informacji o Napo można znaleźć na stronie: Kim jest Napo? Pod tym adresem jest dostępny szeroki wybór filmów z Napo, które można dowolnie wykorzystać podczas własnych zajęć.

Niektóre z podstawowych poję z dziedziny bezpieczeństwa prezentowane w ramach tej lekcji, można powiązać z programem dydaktycznym, który był już omawiany. Prezentowane tu materiały to prawdziwa skarbnica pomysłów, które pozwolą nauczycielowi zintegrować pojęcia z dziedziny bezpieczeństwa z treścią lekcji. Materiał ten może stanowić samodzielną lekcję lub część szerszego projektu. Tak jak wspomniano, odwołuje się także do innych zajęć, ale jego głównym celem jest wykorzystanie zabawnych przygód animowanego bohatera do zaznajomienia dzieci z różnymi rodzajami znaków bezpieczeństwa, wyjaśnienia im, co oznaczają poszczególne znaki i w jaki sposób kierowanie się nimi chroni nas przed wypadkiem lub chorobą.

Przygotowany materiał zawiera również pełny konspekt lekcji, w którym zaprezentowano przykładowe wykorzystanie przedstawionych tu pomysłów. Część pierwsza zawiera przegląd aktywności, celów i pomocy do wykorzystania na zajęciach. Po niej zamieszczono bardziej szczegółowy konspekt trzyczęściowej lekcji oraz propozycje dodatkowych zadań.

Jeśli uznasz, że potrzebujesz więcej informacji na temat podstawowych zagadnień bezpieczeństwa omówionych w tym projekcie, dodatkowe informacje znajdziesz w Arkuszu pomocy do konspektu lekcji, w części trzeciej.

Cele dydaktyczne

Uświadomić uczniom istnienie wielu znaków ostrzegawczych i wyjaśnić, dlaczego są ważne

Ocenić sposób, w jaki znaki przekazują znaczenie

Uświadomić uczniów, w jaki sposób korzystać ze znaków dla ochrony własnego bezpieczeństwa

Grupy oceniają wzajemnie swoje wyniki i sprawdzają własną wiedzę na temat znaczenia różnych kształtów znaków

Można użyć masek do przygotowania wystawy w klasie

Przegląd aktywności

40/45 minut

Obejrzyj film z Napo dołączony do tej lekcji: Napo i znaki bezpieczeństwa – Znaki ostrzegawcze/zakazu

Opowieść o znakach: Wprowadzenie; Żółty trójkąt (znaki ostrzegawcze); Niebezpieczeństwo – materiał zawieszony; Czerwone koło (znaki zakazu); Zakaz palenia

Propozycje aktywności:

Omówić każdą scenkę – co się w niej dzieje i dlaczego. Sporządzić listę kilku czynników, które spowodowały, że bohaterowie nie zwrócili uwagi na znaki.

Pokazać wybrane znaki z pełnego zestawu znaków zawartych w dyrektywie UE (patrz Arkusz pomocy). Omówić podstawowe zasady dotyczące kolorystyki i kształtu znaków bezpieczeństwa.

Narysować przykład każdego znaku.

Wyjaśni cel/przydatność znaków i ich różne znaczenia.

Podczas pracy w grupach każda grupa musi wskazać znak w określonym kształcie – trójkąt i koło – który sygnalizuje zarówno niebezpieczeństwo, jak i zakaz.

Zrobić ze znaków maski, które można umieścić na patykach i trzymać przy twarzy.

Zastanowić się, jak znaki mogłyby mówić lub postępować, żeby ludzie je dostrzegli, np. groźny głos i ruchy ciała mogą komunikować niebezpieczeństwo; mocny, głośny i stanowczy głos i język ciała mogą oznaczać zakaz.

Omówić typowe zagrożenia, które napotykamy w codziennym życiu i porozmawia o tym, jaki mają związek ze znakami.

Nauczyciel może przećwiczyć te zadania przed przystąpieniem do pracy w grupie, jeśli jest to konieczne.

Podczas ogólnej dyskusji w grupie sprawdzić wiedzę uczniów na temat tego, co przekazują i co oznaczają znaki oraz dlaczego są ważne.

Zadania dodatkowe mogą dotyczyć zbadania innych znaków, np. prostych znaków drogowych, oraz opracowania znaku dla szkoły.

Wymagane pomoce

Film z Napo (dołączony)

Zwykły papier i kolorowe kredki do rysowania znaków

Szablony z kształtami dla niektórych uczniów (dołączone)

Czerwone i żółte kartony oraz patyki do wykonania masek na patykach

Nawiązania do innych przedmiotów/programu

Wiedza o życiu, społeczeństwie i zdrowiu

Poznanie zasad bezpieczeństwa oraz osób, które mogą pomóc zachować bezpieczeństwo.

Uczniowie uczą się dostrzega, w jaki sposób ich zachowanie ma wpływ na innych ludzi.

Matematyka

Rozpoznawanie kształtów

Nauki przyrodnicze

Rozpoznawanie znaków ostrzegawczych i zwracanie na nie uwagi

Wiedza o społeczeństwie

Rozpoznawanie zagrożeń, ocena i kontrola ryzyka

Język obcy/język ojczysty

Wymyślanie prostych zdań podczas objaśniania znaków

Bezpieczeństwo na drodze

Rozpoznawanie i dostrzeganie znaków i etykiet ostrzegawczych

Napo i znaki bezpieczeństwa: Lekcja nr 1 – Znaki ostrzegawcze/zakazu

Pierwszy film z serii filmów o Napo to wprowadzenie do znaków i symboli BHP napotykanych w miejscu pracy. Stanowi on użyteczny przewodnik dla nowo zatrudnionych i cenny sposób odświeżenia wiedzy dla pozostałych pracowników. W filmie zilustrowano różnorodne sytuacje w miejscu pracy, w których znaki BHP odgrywają ważną rolę. Film jest odpowiedni dla wszystkich sektorów i pracowników wszystkich szczebli, w szczególności dla młodych osób przechodzących szkolenia lub odbywających praktyki.

Go to top