You are here

Łowca Zagrożeń: Lekcja nr 1 – Identyfikacja zagrożeń

Film analizuje ryzyko i niektóre najczęstsze zagrożenia w miejscu pracy oraz konieczność „zatrzymania się, pomyślenia i zadziałania”, aby zmniejszyć liczbę wypadków w pracy i występowanie chorób zawodowych. Film ma służyć jako pomoc szkoleniowa, aby przedstawić ocenę ryzyka i takie pojęcia, jak ryzyko i zagrożenia.

Łowca Zagrożeń: Lekcja nr 1 – Identyfikacja zagrożeń
Body-Revamp: 

The film looks at hazards and some of the most common workplace risks, and the need to: 'Stop, Think and Act' to reduce the number of workplace accidents and the incidence of occupational ill health. The film is designed for use as a training aid to introduce risk assessment and the concepts of hazard and risk.