Mergi la conţinutul principal

Declinarea responsabilității

Informații juridice

Consorțiul Napo produce filmele cu Napo în numele unui mic grup de organizații europene din domeniul sănătății și securității în muncă: AUVA (Austria); CIOP (Polonia); DGUV (Germania); INAIL (Italia); INRS (Franța); SUVA (Elveția); TNO (Ţările de Jos) și Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA). În plus, EU-OSHA a încheiat un acord cu DGUV (în numele Consorțiului) pentru realizarea filmelor cu Napo și furnizarea de copii punctelor focale naționale din toate statele membre ale UE, statele candidate și țările AELS.

Consorțiul Napo este administrat de

Asociația Germană de Asigurare Socială împotriva Accidentelor (DGUV)
Glinkastraße 40
D-10117 Berlin

Tel.: +49 30 288763800
Fax: +49 30 288763808

E-mail: contact form; Internet: www.dguv.de
Persoană de contact: contact form

Site-ul Napo este administrat și găzduit de Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA)
Important: Nu se acceptă niciun fel de răspundere pentru informațiile incomplete sau incorecte, nici pentru erori tehnice sau de redactare, omisiuni etc.

Mai concret, nu se pot acorda garanții referitoare la corectitudinea și integralitatea informațiilor externe care pot fi accesate prin linkuri către site-uri externe.

Declarație de confidențialitate

Unitatea organizatorică a agenției însărcinată cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Andrew Smith, șeful Unității de comunicare și promovare

Scopul prelucrării datelor

În vederea realizării de statistici anonime privind utilizarea acestui site, pentru fiecare accesare a site-ului se creează fișiere jurnal ce conțin următoarele date agregate: numărul total de vizite, țările din care provin utilizatorii, durata sesiunilor și calea urmată de utilizatori în cursul sesiunilor.

Tipul de date prelucrate

Fișierele jurnal conțin următoarele informații:

  • adresa IP a utilizatorului;
  • data și ora la care cererea utilizatorului de a accesa site-ul a ajuns la serverul web;
  • adresa URL solicitată;
  • codul de răspuns HTTP furnizat solicitantului (utilizatorului);
  • durata de prelucrare a cererii solicitantului;
  • șirul agentului utilizator al solicitantului.

Temei juridic

Regulamentul (CE) nr. 2062/94 al Consiliului din 18 iulie 1994 privind înființarea Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă, cu modificările ulterioare.

Legalitatea prelucrării

Prelucrarea datelor se face în baza articolului 5 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date [denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 45/2001].

Destinatarii datelor

Accesul la datele cu caracter personal se acordă în funcție de rolul și responsabilitățile subiecților implicați (principiul „necesității de a cunoaște”):

  • personalul autorizat al EU-OSHA;
  • furnizorul extern care găzduiește serverul EU-OSHA;
  • Serviciul Juridic, Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Ombudsmanul European, Curtea de Conturi și Serviciul de Audit Intern, dacă este cazul.

Toți destinatarii menționați mai sus intră sub incidența Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date. EU-OSHA nu va divulga date cu caracter personal terților și nu va dezvălui date cu caracter personal în scopuri comerciale sau de marketing direct.

Module cookie

Acest site va seta temporar module cookie de sesiune ori de câte ori îl vizitați. Modulele cookie sunt necesare pentru a permite sesiunea și vor fi șterse atunci când veți închide sesiunea browser-ului. Adresa IP a utilizatorului nu se stochează în niciun modul cookie. Modulele cookie au un cod unic de identificare a sesiunilor, complet anonim, pentru a permite derularea acestora.

Acest site utilizează Matomo, un software care generează statistici web, găzduit în totalitate pe serverele EU-OSHA din Uniunea Europeană. Matomo va stoca module cookie pe computerul dumneavoastră, dar nu se vor colecta date cu caracter personal. Un cod anonim de identificare va permite Matomo să vă identifice sesiunea, însă acest cod nu are sens pentru nimeni altcineva și nu poate fi utilizat pentru identificarea unui utilizator individual.

Dacă nu doriți ca EU-OSHA să vă urmărească activitatea prin intermediul Matomo, puteți opta pentru dezactivarea acestuia bifând caseta de mai jos.

Drepturile persoanelor vizate

Persoanele vizate au dreptul să acceseze, să rectifice și să blocheze informațiile care le privesc (în cazul în care datele sunt incorecte), să solicite ștergerea datelor și să se opună prelucrării acestora în cazurile prevăzute la articolele 13, 14, 15, 16 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Dacă aveți întrebări sau reclamații cu privire la modul de colectare, prelucrare sau utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa contact form, menționând în titlul mesajului cuvintele „protecția datelor”.

Informații privind perioada de stocare a datelor

Informațiile conținute în fișierele jurnal sunt păstrate timp de 2 ani pe serverul EU-OSHA, găzduit de un furnizor extern situat în Uniunea Europeană.

Datele utilizate la crearea rapoartelor statistice anonime vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă.

Măsuri de securitate

Aplicăm măsuri corespunzătoare de securitate pentru a oferi protecție împotriva accesării, modificării, divulgării sau distrugerii neautorizate a datelor. Printre aceste măsuri se numără analize interne ale practicilor și măsurilor de securitate ce vizează colectarea, stocarea și prelucrarea datelor, inclusiv criptarea corespunzătoare a comunicării, și măsuri de securitate fizică pentru prevenirea accesului neautorizat la sistemele în care stocăm date cu caracter personal.

Solicitări de informații

Pentru orice alte informații suplimentare privind tratarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate pot adresa o cerere responsabilului cu protecția datelor din cadrul EU-OSHA, la adresa contact form.

Sesizarea AEPD

Persoanele vizate pot sesiza Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor: http://www.edps.europa.eu – în cazul în care consideră că operațiunile de prelucrare nu sunt conforme cu dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 45/2001.

© 2015 EU-OSHA | o agenție a Uniunii Europene