You are here

Back to Films

Povestea semnelor

Primul film din seria Napo oferă o introducere de bază a semnelor de securitate şi sănătate şi a simbolurilor care se regăsesc la locul de muncă. Reprezintă un ghid valoros pentru noii angajaţi şi o reciclare profesională folositoare pentru ceilalţi lucrători. În cazurile în care semnele de securitate sunt importante, se prezintă situaţii diferite de la locul de muncă. Acest film este adecvat pentru toate sectoarele şi toate nivelurile de salariaţi, dar mai ales în cazul celor începători în probleme de formare profesională şi experienţă de muncă.

Este conceput să informeze publicul cu privire la semnele de securitate de la locul de muncă, să promoveze importanţa respectării semnelor şi să înveţe identificarea semnelor, după forma şi culoarea acestora. Sunt treisprezece scenete. Fiecare scenetă se referă la o situaţie de muncă în care Napo se confruntă cu semnele, care prind viaţă pentru a-l învăţa înţelesul acestora şi importanţa securităţii. Episoadele prezintă ce se întâmplă dacă semnele nu sunt respectate, precum şi obstacolele tehnice şi organizatorice care se opun funcţionării corecte a semnelor.

Povestea semnelor
Pericol
Pericol - încărcături suspendate
Pericol - stivuitoare
Semne de interdicţie
Semne de obligativitate
Semnale de urgenţă
Intrare şi ieşire de urgenţă
Primul ajutor
Semne de protecţie împotriva incendiului
Extinctor
Sistem de alarmă în caz de incendiu
Sfarsitul