You are here

Back to Films

Napo în situații "de șoc"!

Energia electrică este o prezență esențială și obișnuită în viața de zi cu zi, dar aceasta poate răni sau ucide oameni, poate provoca daune, dacă nu este manipulată cu atenție. Există măsuri simple de precauție care se pot lua pentru a reduce semnificativ riscul de vătămare când se lucrează cu energia electrică sau în apropierea acesteia. Filmul „Napo în situații "de șoc"!” prezintă unele dintre aceste riscuri: relatările scurte descriu confruntarea lui Napo cu diferite pericole electrice, iar relatările mai lungi se referă la organizarea muncii și la relațiile de muncă. Pericolul este interpretat de o figură mică trasă de un arc electric de culoare albastru electric. Scopul filmului este să prezinte unele dintre probleme, să genereze discuții și să conducă la practici de lucru mai sigure.

Napo în situații "de șoc"!
Branșat, debranșat
Atenție la liniile de înaltă tensiune
Atenție la baterie
Risc de accident
Dublu efect
Efect bobină
Intervenție de mare risc
Lacătul salvator
Factori agravanți
Înaltă tensiune