You are here

Back to Films

Napo se confruntă cu riscurile

Evaluarea riscurilor este tema campaniei europene din 2008-2009. Afacerile riscante se referă la pericolele şi riscurile de la locul de muncă şi la nevoia de a evalua riscurile şi de a lua măsuri în funcţie de constatări pentru a asigura locuri de muncă mai sigure şi mai sănătoase. Filmul analizează pericolele şi unele dintre cele mai frecvente riscuri de la locul de muncă, precum şi nevoia de „a se opri, a analiza şi a acţiona” pentru a reduce numărul de accidente la locul muncă şi incidenţa problemelor de sănătate de la locul de muncă. Acest film este destinat utilizării ca instrument educaţional pentru introducerea în evaluarea riscurilor şi a conceptelor de pericol şi risc.

Title_napo_episode_9_0

Episodul 01Title_napo_episode_9_0

2008
Evaluaţi riscurile
Identificaţi pericolele
Acţionaţi asupra riscurilor
Eliminaţi riscurile
Lipsa securităţii costă

Episodul 07Lipsa securităţii costă

2008
Sfarsitul

Episodul 08Sfarsitul

2008