You are here

Back to Films

Napo în … întreţinerea în condiţii de siguranţă

PStandardele necorespunzătoare de întreţinere reprezintă cauza principală a accidentelor şi bolilor profesionale. Multe accidente au loc în timpul activităţilor de întreţinere, din cauza lipsei de întreţinere sau ca rezultat al calităţii necorespunzătoare a întreţinerii.

Acest film îl prezintă pe Napo într-o varietate de situaţii; uneori este lucrător în întreţinere, alteori este angajat. Putem observa importanţa izolării sau „blocării” când se efectuează lucrări de întreţinere la echipamente, problemele „pericolelor ascunse”, munca în spaţii închise şi importanţa persoanelor competente care desfăşoară muncă de întreţinere, în special inspecţie şi verificare.


Acest film, care este adecvat pentru toate sectoarele şi toate categoriile de angajaţi, încearcă să promoveze bunele practici şi să atragă atenţia asupra importanţei întreţinerii în condiţii de siguranţă.

Introducere
Blocare de securitate
Pericole ascunse

Episodul 03Pericole ascunse

2010
Nu improvizaţi!
Pericol în spaţiu închis
Ce face fiecare?
Sfarsitul

Episodul 08Sfarsitul

2010