You are here

Stredisko na preberania

Ak chcete prevziať filmy alebo úryvky z filmov o Napovi na svoj počítač, choďte na webovú stránku o Napovi (www.napofilm.net) a potom na film alebo úryvok, ktorý chcete prevziať. Môžete kliknúť na tlačidlo Prevziať (Download) , alebo si kliknutím na tlačidlo Pridať do strediska preberania pridať video do strediska preberania.