You are here

Rozpoznajte počiatočné príznaky muskuloskeletálnych porúch

Back to Napo in the workplace

Rozpoznajte počiatočné príznaky muskuloskeletálnych porúch

V rámci tejto aktivity si účastníci pozrú scénku s Napom o muskuloskeletálnych poruchách. Dostanú základné informácie o využívaní „mapovania tela“ na identifikáciu bežných príznakov muskuloskeletálnych porúch a „mapovania nebezpečenstiev“ na identifikáciu rizík súvisiacich s muskuloskeletálnymi poruchami na pracovisku.

Facilitator guidance

Potrebujete pomoc pri organizovaní vzdelávacej činnosti na pracovisku?

Ďalšie informácie nájdete tu

Activity

Ciele vzdelávania

Činnosti

Concluding questions

Hodnotenie

Potrebné zdroje