You are here

Napo na pracovisku

Napo na pracovisku

Tieto zdroje umožňujú organizáciám používať filmy o Napovi na zvyšovanie informovanosti o témach ochrany zdravia a bezpečnosti v rámci skupín vlastných zamestnancov a dodávateľských reťazcov. Tieto zdroje umožnia organizáciám poskytovať poradenstvo v otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti a pomôžu podnietiť diskusiu o týchto témach. Je možné ich použiť aj na kurzoch odbornej prípravy.

Porozumenie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy [14]

Otáčaj sa s rozumom

Nevytáčajte sa – prevencia muskuloskeletálnych porúch

Výroba, Ergonómia

Bez úchytiek?

Nezabúdajte na manipulačné pomôcky

Manipulácia s bremenami, Ergonómia

Správna výška

Upravte si pracovisko

Výroba, Ergonómia

Vibrácie

Vyhýbajte sa vibráciám ruka – rameno

Údržba, Vibrácie ruka – rameno

Kto z koho?

Nechajte námahu na stroj

Ťažké bremená, Ručné zaobchádzanie

Rozhýb sa

Urobte si prestávku

Ergonómia, Pozícia

Pages