You are here

Napo na pracovisku

Napo na pracovisku

Tieto zdroje umožňujú organizáciám používať filmy o Napovi na zvyšovanie informovanosti o témach ochrany zdravia a bezpečnosti v rámci skupín vlastných zamestnancov a dodávateľských reťazcov. Tieto zdroje umožnia organizáciám poskytovať poradenstvo v otázkach ochrany zdravia a bezpečnosti a pomôžu podnietiť diskusiu o týchto témach. Je možné ich použiť aj na kurzoch odbornej prípravy.

Porozumenie poškodeniam podporno-pohybovej sústavy [14]

Pevne ma uchop!

Zdvíhajte a prenášajte bezpečne

Ťažké bremená, Ručné zaobchádzanie

Chráňte si telo s Napom: Druhá lekcia – Chrbát

Rozpoznajte počiatočné príznaky muskuloskeletálnych porúch

Manipulácia s bremenami, Poškodenia podporno-pohybovej sústavy

Pages