You are here

Pripravujeme

Portrait of Napo

Nový film „Napo v... späť k zdravej budúcnosti“ bol uvedený v apríli 2016 na podporu európskej kampane na roky 2016 – 2017 „Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie“. Začali sa práce na novom filme o bezpečnosti cestnej dopravy v súvislosti s prácou. Konzorcium Napo pripravuje každý rok jednu alebo dve nové filmové produkcie a zvažujeme nové filmové produkcie o požiari a explózii, prachu a zdravotnej starostlivosti.