Pripravujeme

Portrait of Napo

Nový film „Napo a… práce vo výškach“ bol predstavený v roku 2020.

Začala sa práca na krátkych filmoch o niektorých rizikových faktoroch pre podporno-pohybovú sústavu, napr. sedavom zamestnaní, prenášaní bremien či nedostatku pohybu, ako doplnku k existujúcemu filmu “Napo …obmedzte záťaž!”, ktorý sa po prvýkrát premietal v roku 2007.

Konzorcium Napo každoročne pripraví jeden alebo dva nové filmy, pričom v súčasnosti prebiehajú prípravy na filme o robotike.