You are here

Pripravujeme

Portrait of Napo

Nový film „Napo vo filme… prach pri práci“ bol predstavený v roku 2018. V súčasnosti sa natáča film o práci vo výškach, ktorý bude uvedený v roku 2019. Konzorcium Napo pripravuje každý rok jednu alebo dve nové filmové produkcie a v súčasnosť plánujeme nový film o požiari a explózii.