Pripravujeme v roku 2022

Portrait of Napo

Film o polohách pri státí a sedení na podporu kampane Zdravé európske pracoviská 2020 – 2021 venovanej poškodeniam podporno-pohybovej sústavy – „Zdravé pracoviská znižujú záťaž – bol predstavený v roku 2021.

Nový film o Napovi zameraný na robotiku bol predstavený koncom roka 2021.

Škála filmov s postavičkou Napo na rok 2022 zahŕňa aj tému karcinogénov, čím prispieva k celkovému plánu EÚ na boj proti rakovine , a krátke filmy o bezpečnosti v súvislosti s ohňom a uzavretých priestoroch.