Skočiť na hlavný obsah

Pripravujeme v roku 2023

Portrait of Napo

V roku 2022 bol zverejnený film o karcinogénoch Napo vo filme… skrytí zabijaci, ktorý je príspevkom k celkovému plánu EÚ na boj proti rakovine.

V roku 2023 je pre mnohé európske organizácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci dôležitou prioritou zmena klímy a plánuje sa nová verzia filmu Napo a… Tepelný stres (Súboj) spolu s filmami o protipožiarnej ochrane a aktualizovanou a prepracovanou verziou prvého filmu o Napovi – Príbeh najlepšieho označenia.