Skočiť na hlavný obsah

Filmy o Napovi

Filmy o Napovi

"Najlepší spôsob používania Napa je myslieť ako Napo"

Seriál filmov o Napovi sa vyrába pomocou počítačovej grafiky. Vystupujú v nich postavy z pracovného prostredia, ktoré čelia bezpečnostným problémom.

Hlavná postava Napo a jeho partneri používajú jazyk bez slov. Ich príbehy sú poučné. Vyvolávajú otázky a podnecujú diskusie o špecifických aspektoch bezpečnosti pri práci. Niekedy poskytujú praktické riešenia alebo k nim vedú.

Spleť vzdelávania, kultúrnej neutrality a humoru zasadená do kresleného štýlu, je to, čo seriálu o Napovi dáva identitu. Napo je sympatick, avšak bezstarostná postavička. Vďaka univerzálnemu jazyku Napa sú filmy vhodné pre každého. Každá scéna je nezávislá od ostatných a možno ju použiť ako jeden film, alebo sa dá použiť samostatne.

Keďže Napo je postavička z kresleného filmu, dokáže skúmať oblasti, ktoré by nebolo možné v prípade dramatických diel alebo dokumentárnych filmov. Je nezničiteľný a večný, nie je ako pracovníci, ktorých sa snažíme chrániť.

Tento film ilustruje riziko požiaru a výbuchu na pracovisku a zároveň opatrenia, ktoré možno prijať na zníženie tohto rizika. Základnou otázkou pri riadení rizika je potreba jeho dôkladného posúdenia…

Zmena klímy sa dostala do popredia politickej a sociálnej agendy. Nový film o Napovi je určený na zvýšenie informovanosti o vplyve zmeny klímy na pracovné prostredie, ako aj o opatreniach, ktoré…

Prvý film v seriáli o Napovi predstavuje základný úvod do problematiky značiek a symbolov BOZP, ktoré sa nachádzajú na pracovisku. Slúži ako užitočné usmernenie pre nových zamestnancov a príjemné…

Poraziť rakovinu je jednou z priorít strategického rámca EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na roky 2021 – 2027. Tento film Napo je navrhnutý tak, aby zvýšil povedomie o rakovine…